DEAS søger en ambitiøs og erfaren jurist med forretningsforståelse og erfaring inden for ejendomsbranchen til rollen som fondsbestyrer. 

Som fondsbestyrer vil du bl.a.:

  • være DEAS’ repræsentant i forhold til samarbejde med bestyrelserne i 11 boligfonde.
  • indgå i beslutningstagningen omkring drift og vedligeholdelse af fondenes ejendomme.
  • igangsætte og medvirke ved budget- og regnskabsudarbejdelse samt sikre den rette rapportering og beslutningstagen herom i fondsbestyrelserne.
  • sikre korrekt corporate governance i fondene i overensstemmelse med fondslovgivningen og andre principper for god governance.
  • bistå fondenes bestyrelser med sagsbehandling og repræsentation i forhold til offentlige myndigheder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Stillingen tilbyder dig en spændende mulighed for meget selvstændigt at være den samlende repræsentant fra DEAS over for de enkelte fondsbestyrelser. Dette indebærer et tæt samarbejde med en række fondsbestyrelser, hvor du som fondsbestyrer skal sikre, at DEAS til enhver tid efterlever aftalerne indgået mellem DEAS og fondene, bl.a. ved at bistå fondsbestyrelserne med den relevante rådgivning og sparring.

Din baggrund kan være cand.jur. (evt. advokat) eller cand.merc.jur. med minimum 5-7 års erfaring efter endt studium, og ideelt har du kendskab til ejendomsmarkedet og dets aktører samt drift, vedligeholdelse og køb af fast ejendom. Du har endvidere flair for og erfaring med såvel intern som ekstern stakeholder management.

Som person har du gode forhandlings- og formuleringsevner, situationsfornemmelse og overblik, og du er en god teamplayer.

Du kommer til at sidde i DEAS’ juridiske afdeling som består af 14 personer, hvoraf der er 10 jurister. Juridisk afdeling bistår alle forretningsenheder i DEAS gruppen og beskæftiger sig med alle juridiske aspekter af fast ejendom, herunder transaktioner, forskellige samarbejds- og serviceaftaler, selskabs- og fondsret, corporate governance, tvister om fast ejendom, herunder huslejenævnssager samt andet generelt juridisk arbejde som f.eks. kommercielle kontrakter, GDPR, hvidvask og corporate forhold.

DEAS kan tilbyde dig et spændende job i et stærkt fagligt miljø med en uformel og afslappet omgangstone, der sammen med en stærk holdånd, skaber gode rammer for personlig udvikling.

Det er DEAS’ politik at sikre sine medarbejdere et attraktivt arbejdsmiljø i moderne lokaler på Frederiksberg, ligesom DEAS prioriterer muligheden for fleksibiliteten forbundet med hjemmearbejdspladser.

DEAS tilbyder en konkurrencedygtig vederlagspakke, der inkluderer pensionsordning og sundhedsforsikring.

Hvis du tænker, at du er den person vi leder efter, så send din ansøgning sammen med dine eksamenspapirer til RESOLVA, der bistår med rekrutteringen, på info@resolvalaw.com eller ring til Mikkel Falkenberg på telefon 29993065 for at høre mere om rollen.

Ansøgningsfristen er onsdag den 15. september 2021, og ansøgninger behandles løbende.

Kort om DEAS Gruppen:

DEAS Gruppen (DEAS Holding A/S) er en nordisk full-service samarbejdspartner, der dækker hele værdikæden inden for fast ejendom fra Fund Management til Property Management inden for alle markedssegmenter; kontor, boliger, retail og logistik.

Vi servicerer en bred vifte af internationale og lokale investorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark samt lejere under to separate brands: DEAS Asset Management A/S og DEAS A/S, som begge er helejede selskaber i DEAS Gruppen.

Vores dedikerede team af mere end 900 ejendomsspecialister har indsigt i de lokale markeder og leverer alle typer af ydelser inden for ejendomsforvaltning, herunder Fund Management, Investment Management, Asset Management, ejendomsadministration, udlejning, byggeteknisk rådgivning, Facility Management og offentlig-private partnerskaber.

Vi opererer fra kontorer i otte nordiske byer, og den samlede portefølje under forvaltning omfatter mere end 2.600 ejendomme i alle markedssegmenter med et samlet areal på over 11.000 m2 (AuM over 34 mia. EUR) i Norden.

DEAS Gruppen ejes af Montagu Private Equity, en førende europæisk kapitalfond.

www.deasgroup.com

Kort om DEAS A/S

DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber, som rummer DEAS-koncernens aktiviteterne inden for ejendomsadministration samt center management, udlejning, drift og vedligehold, bygherrerådgivning, facility services samt offentlig-privat partnerskab (OPP). DEAS servicerer både bolig- og erhvervslejere på vegne af ejendomsselskaber, pensionskasser, fonde samt andelsbolig- og ejerforeninger. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af Gruppen.

www.deas.dk