RESOLVA bistår Forca med rekrutteringen af en dygtig og ambitiøs Skattechef med kendskab til pensions- og selskabsbeskatning, som brænder for at rådgive på et højt fagligt niveau og skabe løsninger og værdi for kunder i et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Som Skattechef hos Forca vil du indgå i en organisation, der tilstræber den højeste faglige kvalitet i rådgivningen og tilbyder en unik pensionsservice for sine kunder.

 

Ansvarsområder: 

Dine arbejdsområder som Skattechef vil bl.a. omfatte:

 • Overvågning af relevant lovgivning og afgørelser på afgifts- og skatteområdet for pensionskasser, herunder vurdering af konsekvenserne for Forca og Forca’ kunder.
 • Implementering af Forca’ skattepolitik samt indgåede aftaler med kunderne i Forca’ forretningsgange og systemer med fokus på compliance, integritet og ansvarlighed.
 • Skattemæssig optimering inden for rammerne af Forca’ skattepolitik, som bygger på ansvarlig og redelig skatteplanlægning.
 • Medvirken til sikring af korrekt opgørelse og afregning af PAL.
 • Sikring af korrekt opgørelse, dokumentation og indberetning af selskabsskat for Forca og Forca’ kunder i samarbejde med Forca’ øvrige specialister.
 • Medvirken til og sikring af en god proces for samarbejde med kunder og myndigheder i forbindelse med forespørgsler og kontrolaktiviteter.
 • Vurdering og drift af initiativer på baggrund af ny lovgivning og lovforslag.
 • Udvikling, standardisering og automatisering af processer.

Du vil yderligere få mulighed for at involvere dig i momsrelaterede implikationer af den aktuelle lovgivning for Forca’ og kundernes forretningsmodel, herunder sikre at der anvendes korrekt og relevant lovgivning på bedste vis.

 

Rapportering til: Økonomichef Jette Pihl Jensen

Din titel: Skattechef

 

Ideelle kompetencer:

Uddannelse: Du er cand.jur., cand.merc.jur. og / eller master i skat med minimum 10 års erfaring inden for skatte- og afgiftsområdet efter endt studium.

Juridisk specialisering: Du har oparbejdet en stærk faglig specialisering inden for skatte- og afgiftsretten, og du er vant til at sætte dig ind i og navigere i komplekse skatte- og afgiftsretlige problemstillinger.

Rådgivningserfaring: Du har erfaring fra en virksomhed, et advokatfirma eller anden rådgivningsvirksomhed, hvor du selvstændigt har været vant til at sætte dig ind i kompleks skattelovgivning og rådgive dine interne stakeholders eller eksterne kunder på et højt fagligt niveau samt indgå i dialog med skattemyndigheder.

Finansielle sektor: Du har erfaring fra pensionssektoren eller den bredere finansielle sektor, og du har kendskab til (dele af) de skatte- og afgiftsretlige regler og problemstillinger, der regulerer disse sektorer.

 

Personlige kompetencer: 

 • Ansvarlig & proaktivitet: Du er ikke bange for at tage ansvar, og du er en initiativtager, der selvstændigt tilrettelægger og tilgår en opgave, identificerer indsatsområder og driver initiativer og processer på en struktureret og inddragende måde.
 • Forretningsforståelse: Du har en rigtig god kommerciel forståelse, som du bringer i spil som sparringspartner for interne samarbejdspartnere og kunder
 • Arbejdsform: Du opsøger og opbygger relationer med kunder og på tværs af afdelinger og faglighed, og du kan lide at kommunikere og sparre. Du evner både at indgå i fællesskaber omkring projekter med andre af dine kollegaer og at løfte opgaver alene.
 • Kommunikation: Du er en stærk kommunikator, der kan præsentere en kompleks og ofte teknisk problemstilling på en klar og let forståelig måde.

 

Ansættelsesvilkår:

Forca kan tilbyde dig en spændende og selvstændig rolle i en veldrevet og succesfuld virksomhed på en spændende rejse. Arbejdet foregår i en flad organisation, hvor der lægges stor vægt på fleksibilitet, kommunikation og samarbejde.

Rollen som skattechef tilbyder et stort selvstændigt ansvar og betydelige faglige udviklingsmuligheder, der understøttes af gode samarbejdsrelationer internt og eksternt med kollegaer, kunder, myndigheder og rådgivere. I Forca er der udstrakt mulighed for at tilrettelægge en fleksibel arbejdsdag, der kan imødekomme et ønske om reel work-life balance samtidig med, at der faciliteres en spændende professionel udvikling.

Hele Forca-teamet holder til i moderne lokaler i Hellerup og tilbyder dig attraktive arbejdsvilkår, herunder en konkurrencedygtig løn, pension-, feriebidrag mv., og en række medarbejdergoder.

 

Ansøgning & kontakt:

Hvis du genkender den profil, vi leder efter hos dig selv og finder denne mulighed attraktiv,så ansøg hurtigst muligt ved at uploade ansøgning, CV og anden relevant dokumentation (vi behandler ansøgninger løbende) på nedenstående link. For at høre mere om stillingen kan du kontakte Mikkel Falkenberg fra RESOLVA på tlf: 29993065.

 

APPLY HERE