RESOLVA TALENT søger på vegne af et mindre pengeinstitut en ambitiøs og erfaren jurist med minimum 5 års praktisk erfaring fra den finansielle sektor i bankjura og -compliance til ansættelse i stillingen som Head of Legal & Compliance.

Stillingen er med rapportering til pengeinstituttets CFO og omfatter følgende ansvarsområder:

  • Overordnet tilrettelæggelse af bankens compliance beredskab, herunder udarbejdelse af risikovurderinger og årsplaner for compliancearbejdet.
  • Ledelse af implementeringen af complianceplaner og daglig udførelse af complianceopgaver, herunder instruktion af eksterne konsulenter, der bistår banken i forbindelse med compliancearbejdet.
  • Udarbejdelse, opdatering og forhandling af bankens aftalevilkår, standardbetingelser med kunder, leverandører mv.
  • Varetagelse af bankens forpligtelser i henhold til markedsførings- og forbrugerbeskyttelseslovgivningen, herunder ved udarbejdelse af procedurer, og varetagelse af dialogen med tilsynsmyndigheder mv.
  • Give input til og på enkeltområder lede ajourføringen af bankens forretningsgange med henblik på overholdelse og implementering af gældende lovgivning på det finansielle område.
  • Varetagelse af rollen som bestyrelsessekretær, herunder i forbindelse med bestyrelsens løbende møder samt anden support og rådgivning.

Den ideelle kandidat har solid praktisk erfaring fra den finansielle sektor med:

  • Tilrettelæggelse og implementering af juridiske compliancestandarder samt opfølgning og rapportering herom.
  • Udarbejdelse af finansielle kontrakter.
  • Erfaring med bestyrelsessupport, herunder løbende sikring af god governance / bestyrelsesskik, samt forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen som Head of Legal & Compliance, så kontakt Mikkel Falkenberg på 29993065 eller skriv til os på info@resolvalaw.com.