RESOLVA bistår PostNord med at finde en advokat eller jurist/cand.merc.jur. med speciale i konkurrenceret og statsstøtteret og et stærkt kommercielt mindset.

Som en del af Group Legal Affairs vil du være med til at sikre solid juridisk rådgivning på tværs af forskellige forretningsenheder i PostNord, herunder til PostNords øverste ledelse. Du vil blive stillet over for en stor variation af juridiske udfordringer, og du vil som specialist i konkurrenceret og statsstøtteret bistå med specialiseret rådgivning inden for disse områder, herunder i forbindelse med gennemgang og udarbejdelse af diverse kontrakter med leverandører og kunder, juridisk assistance på større tværfaglige projekter og sagskomplekser samt udarbejdelse af svar til myndigheder. Desuden vil du arbejde med løbende at sikre compliance, f.eks. ved afholdelse af legal training for dine kolleger i andre forretningsenheder.

Du får en afvekslende hverdag med bred kontaktflade til alle dele af organisationen og et tæt samarbejde med resten af det juridiske team både i Danmark og Sverige. Du vil arbejde tæt sammen med den daglige forretning og være en del af den kommercielle beslutningsproces, og du får mulighed for at se, hvordan din rådgivning bliver ført ud i livet. De juridiske opgaver løses altid med fokus på forretningens kommercielle behov, og du får et stort selvstændigt ansvar i en strategisk vigtig funktion, hvor du både kommer til at arbejde alene og i teams.

 

ANSVARSOMRÅDER:

  • Inden for konkurrenceretten kommer du blandt andet til at rådgive meget selvstændigt om spørgsmål vedrørende misbrug af eventuel markedsstyrke og konkurrencebegrænsende aftaler, f.eks. rådgivning om forretningspolitikker, pris- og rabatstrukturer, mængderabatter samt kunde- og samarbejdsaftaler. Du vil endvidere have til opgave at rådgive om og stå for håndteringen af konkurrenceretlige klagesager.
  • Inden for statsstøtteretten er PostNord løbende involveret i en række betydelige sager hos Europa-Kommissionen og EU-domstolen. Du vil sammen med en kollega spille en central rolle i disse sager og have en ledende funktion i sagsbehandlingen og samarbejdet med og orienteringen af interne stakeholders og den eksterne dialog med f.eks. Transportministeriet og eksterne advokater.
  • Du vil endvidere have ansvaret for at styre den konkurrenceretlige compliance indsats i den danske del af koncernen og mulighed for at sparre med din dygtige konkurrenceretskollega i Sverige om konkurrenceretlige spørgsmål på tværs af de nordiske lande og i Tyskland. Som led i compliancebestræbelserne vil du stå for undervisning af organisationen inden for konkurrenceret med henblik på at sikre organisationens løbende overholdelse af lovgivningen.
  • Sammen med de øvrige jurister i Group Legal Affairs vil du i begrænset omfang deltage i håndteringen af andre juridiske opgaver og forespørgsler, som kommer ind fra organisationen.

 

RAPPORTERING OG SAMARBEJDSRELATIONER:

Rapportering til: Group General Counsel Kristina Lilja

Titel: Senior Legal Counsel

 

DEN IDEELLE ERFARING:

Juridisk uddannelse: Du er jurist eller cand.merc.jur med minimum 5 års praktisk erfaring efter kandidatuddannelse fra virksomhed, advokatkontor eller offentlig myndighed. Det er en fordel, hvis du har opnået advokatbestalling.

Faglig specialisering: Du har betydelig erfaring med konkurrenceret og meget gerne også erfaring med statsstøtteret, der muliggør, at du kan yde selvstændig rådgivning inden for disse områder. I tillæg til din faglige specialisering har du en god erfaring med den bredere erhvervsret.

Kommerciel forståelse: Du har en rigtig god kommerciel forståelse, som du bringer i spil som juridisk sparringspartner for både ledelse og andre interne samarbejdspartnere, og du er serviceminded i din tilgang til juridisk rådgivning.

Sproglige færdigheder: Du er flydende i skrift og tale på både engelsk og dansk.

 

PERSONLIGE KOMPETENCER:

Proaktivitet: Du er en initiativtager, der selvstændigt tilrettelægger og driver en proces, og du har lyst til at yde forretningsorienteret og pro-aktiv rådgivning til koncernens ledelse og øvrige afdelinger. 

Resultatorienteret: Du er resultatorienteret og naturligt fokuseret på at levere det bedst mulige juridiske og kommercielle resultat, og du er i stand til at arbejde effektivt og levere en løsning med blik for de givne begrænsninger og tidsmæssige rammer.

Holdspiller: Som holdspiller prioriterer du samarbejde og en fælles vækst og værdiskabelse samtidig med, at du sætter pris på et socialt fællesskab på arbejdspladsen.

Analytisk: Du har gode analytiske evner, sund dømmekraft og en høj faglig integritet, der hjælper dig til hurtigt og sagligt at sætte dig ind i komplekse problemstillinger.  

 

ANSÆTTELSESVILKÅR:

Hos PostNord får du en spændende stilling med komplekse og udfordrende opgaver inden for alle dele af konkurrence- og statsstøtteretten. Du vil får mulighed for at sætte dit præg på en markedsledende nordisk koncern i rivende forretningsmæssig udvikling, som står midt i den største transformation i sin 400-år lange historie.

PostNord tilbyder dig gode kollegaer i et arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved højt fagligt niveau i et fladt hierarki, en høj grad af selvstændighed og en behagelig og uformel omgangstone. Der tilbydes gode arbejdsvilkår og stor fleksibilitet i hverdagen, og rollen tilbyder dig en mulighed for at kombinere betydelig faglig udfordring og udvikling med en høj grad af work-life balance.

PostNord Danmark holder til i moderne lokaler i København S.

 

ANSØGNING OG KONTAKT:

Hvis du genkender den profil, vi leder efter hos dig selv og finder denne mulighed attraktiv, så ansøg hurtigst muligt ved at uploade ansøgning, CV og anden relevant dokumentation (vi behandler ansøgninger løbende) på nedenstående link.

For at høre mere om stillingen kan du kontakte Mikkel Falkenberg fra RESOLVA på tlf: 29993065.

 

APPLY HERE