RESOLVA hjælper dig med effektiv og bevidst brug virksomhedens juridiske rettigheder.
Virksomheder er hårdt ramt af Corona-krisen. Dansk Industris og Dansk Erhvervs undersøgelser peger på betydelige økonomiske udfordringer i de kommende kvartaler.
Giv din virksomhed en forebyggende behandling mod Corona-krisens tømmermænd ved proaktivt at kortlægge og håndtere de kort- og langsigtede kontraktsmæssige konsekvenser, herunder for virksomhedens likviditet.
RESOLVAs korps af erfarne virksomhedsjurister bistår til en krisevenlig pris med kortlægning af din virksomheds juridiske og kommercielle muligheder og med implementering af de kontraktsmæssige tiltag, der kan:
-Maksimere og accelerere indtjening fra eksisterende og nye kontrakter.
-Reducere eller udskyde omkostninger ved suspension, opsigelse, genforhandling, m.v. af engagementer med leverandører, kunder, långivere, etc.
Se mere på www.resolva.dk
Kontakt os på 70605997

DIs undersøgelse: www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/3/coronakrise-kan-koste-dansk-okonomi-155-mia.-kr/
Dansk Erhvervs undersøgelse: www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-medlemsundersogelse-okonomiske-konsekvenser-af-corona-pandemien/