For virksomheder, der er interesserede i at effektivisere og automatisere kontrakter, er det ofte følgende spørgsmål, der melder sig først:

Hvad kan vi opnå ved automatisering?

Hvilken software skal vi bruge?

Hvad vil det kræve arbejds- og tidsmæssigt, og

Hvor finder vi ressourcerne til det?

RESOLVA har svaret på disse spørgsmål, og du kan outsource design og implementering til os. Så leverer vi en løsning, der opfylder din virksomheds behov, såvel juridisk, kommercielt som operationelt – og vi kan have dine kontrakter optimeret, automatiseret og klar til brug hurtigere, end du tror.

Kontrakt-automatisering kan laves fit-for-purpose, og der findes effektiv og afprøvet teknologi til håndtering af selv de mest komplicerede kontrakter.

Din virksomhed opnår straks betydelige fordele:

  • Forbedrede standarder – Processen forbundet med dokumentautomatisering fører til optimering af dokumentstandarders indhold ud fra et juridisk, kommercielt og operationelt perspektiv.
  • Forankring af viden – Organisationens viden af juridisk, kommerciel og operationel art forankres i systemet og kan udnyttes af hele organisationen.
  • Forøget effektivitet – Kontrakthåndteringen effektiviseres med betydelige standardiseringsfordele: ensartethed, kvalitet og hurtighed.
  • Delegation af kontrakter – Store dele af virksomhedens organisation vil selvstændigt kunne forhandle og indgå kontrakter uden at afvente gennemgang og godkendelse fra juridisk afdeling / ekstern rådgiver / andre kontraktansvarlige.
  • Reducerede omkostninger – Et stærkt reduceret tidsforbrug, bedre kontraktindhold og processer, kombineret med muligheden for delegation af kontrakthåndteringen skaber store omkostningsbesparelser.
  • Overblik og rapportering – Automatisering og standardisering forbedrer indsigten i aftalte kontraktvilkår og muliggør en forbedret rapportering.

Hos Resolva er vi passionerede omkring at sikre, at din virksomheds juridiske værktøjer og processer optimeres med fokus på maksimal værdiskabelse og operationel integration.

Kontakt os på info@resolvalaw.com eller tlf. 70605997 og få svar på dine spørgsmål om kontrakt-automatisering.

RESOLVA – More than law