Indholdsfortegnelse

Persondatapolitik

For RESOLVA er det centralt, at håndteringen af dine personoplysninger[1] sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi hos RESOLVA indsamler og behandler[2] personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside, sociale medier, levering af vores juridiske services, rekruttering samt optagelse af personer i vores talentdatabase.[3]

Hvem er vi?

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

RESOLVA ApS
CVR nr. 40866876
Havnegade 39, 1058
København
E-mail: persondata@resolvalaw.com
Telefon: +45 70605997

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Jobansøgninger til stillinger hos RESOLVA (opfordret eller uopfordret)

Hvilke oplysninger behandler vi

Hvis du ansøger om et job hos RESOLVA (enten opfordret eller uopfordret), behandler vi de oplysninger om dig, som du deler med os i den forbindelse. Det drejer sig om dit fulde navn, kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer), fødselsdato, køn, oplysninger om din hidtidige karriere (nuværende og tidligere stillinger, dokumentation for uddannelse, herunder CV, udtalelser og eksamensbeviser) samt ønsker for fremtidig karriere.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af oplysninger er at vurdere din jobansøgning i forhold til en stilling hos os.

Behandlingsgrundlag

Vores behandlingsgrundlag er vores berettigede interesse i at finde den rigtige kandidat til stillingen hos os, GDPR art. 6, stk. 1, f) (interesseafvejningsreglen), jf. Databeskyttelseslovens § 6.

Hvem deler vi dine personoplysninger med:

RESOLVA deler dine oplysninger med tredjemand, hvis vi er retligt forpligtede til det og med tilknyttede tredjeparter, f.eks. vores leverandører af IT-ydelser.

Opbevaringsperiode

Oplysninger om ansøgere slettes 6 måneder efter afsluttet rekrutteringsforløb.

Hvis du ansættes hos RESOLVA overgår dine personoplysninger til behandling i forbindelse med sædvanlig personaleadministration.

Rekruttering for RESOLVAs kunder

Konkrete stillinger – kandidater og potentielle kandidater

Hvilke oplysninger behandler vi

Når RESOLVA bistår en kunde med et rekrutteringsforløb, slår vi stillingen op på vores hjemmeside samt på sociale medier som LinkedIn med opfordring om at ansøge som kandidat til stillingen.

Vi opsøger samtidig selv potentielle kandidater, og hvis vi vurderer, der er et match, vil vi kontakte kandidaten og gøre opmærksom på stillingen.

Hvis du som kandidat finder stillingen interessant og ansøger den, behandler vi de oplysninger du deler med os i den forbindelse. Det drejer sig om dit fulde navn, kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer), fødselsdato, køn, oplysninger om din karriere (nuværende og tidligere stillinger, dokumentation for uddannelse, herunder CV, udtalelser og eksamensbeviser samt ønsker for fremtidig karriere).

Vi indsamler samtidig data fra offentligt tilgængelige kilder på internettet om potentielle kandidater til stillingen. Det drejer sig om kandidatens navn, nuværende stilling og oplysninger om uddannelse og karriere samt kontaktoplysninger.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at finde den rigtige kandidat til kunden og give dig som kandidat eller en potentiel kandidat mulighed for at komme i betragtning til den konkrete stilling, ved at vurdere din profil og dele oplysningerne med kunden, hvis du har samtykket til det.

Behandlingsgrundlag

Vores behandlingsgrundlag er vores berettigede interesse i at finde den rigtige kandidat til stillingen hos vores kunde, GDPR art. 6, stk. 1, f) (interesseafvejningsreglen), jf. Databeskyttelseslovens § 6 og GDPR art. 6, stk. 1, litra a (samtykke), jf. Databeskyttelseslovens § 6 ved videregivelse af kandidatens oplysninger til RESOLVAS kunde.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, idet dette dog ikke påvirker allerede foretagen behandling af dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse kan ske ved at kontakte os som anført under ”Hvem er vi.

Hvem deler vi dine personoplysninger med:

RESOLVA deler dine oplysninger med tredjemand, hvis vi er retligt forpligtede til det og med potentielle arbejdsgivere/kunder med dit forudgående samtykke. Vi deler også med tilknyttede tredjeparter, f.eks. vores leverandører af IT-ydelser.

Opbevaringsperiode

Oplysninger om ansøgere slettes 6 måneder efter afsluttet rekrutteringsforløb. Samtykke/dokumentation for samtykke slettes ved behandlingens ophør.

Talentdatabase

Hvilke oplysninger behandler vi

Hvis du tilmelder dig RESOLVAs Talentdatabase behandler vi de oplysninger du deler med os, herunder dit fulde navn, kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer), fødselsdato, køn, oplysninger om din karriere (nuværende og tidligere stillinger, dokumentation for uddannelse, herunder CV, udtalelser og eksamensbeviser) samt ønsker for fremtidige ansættelser.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere, om din profil er relevant for de stillinger, hvor RESOLVA bistår kunder med et rekrutteringsforløb, blandt andet ved identificering af egnede kandidater.

Dine oplysninger deles kun med vores kunder, hvis du samtykker til det efter at være blevet præsenteret for den konkrete stilling.

Hvis du på baggrund af en henvendelse fra os ønsker at deltage i et konkret rekrutteringsforløb, behandler vi dine personoplysninger som beskrevet ovenfor under konkrete stillinger.

Behandlingsgrundlag

Vores behandlingsgrundlag er dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1 (a) jf. Databeskyttelseslovens § 6.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, idet dette dog ikke påvirker allerede foretagen behandling af dine personoplysninger som er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse kan ske i såvel talentdatabasen som ved at kontakte os som anført under ”Hvem er vi”.

Hvem deler vi dine personoplysninger med:

RESOLVA deler dine oplysninger med tredjemand, hvis vi er retligt forpligtede til det og med potentielle arbejdsgivere/kunder med dit forudgående samtykke. Vi deler også med tilknyttede tredjeparter, f.eks. vores leverandører af IT-ydelser.

Opbevaringsperiode

Oplysninger i Talentdatabasen slettes med det samme, hvis samtykke tilbagekaldes, og i øvrigt 2 år fra oprettelse eller fornyelse af samtykke.

Samtykke/dokumentation for samtykke slettes ved behandlingens ophør.

Tilknytning som konsulent

Hvilke oplysninger behandler vi

Hvis du bliver tilknyttet RESOLVA som konsulent (Resolver) indgår vi en rammeaftale og behandler de oplysninger, du eller det selskab, du er ansat i, deler med os, herunder dit fulde navn, kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer), fødselsdato, køn, oplysninger om din karriere (nuværende og tidligere stillinger, dokumentation for uddannelse, herunder CV, udtalelser og eksamensbeviser, oplysninger om karriere (nuværende og tidligere stillinger, uddannelse og dokumentation herfor samt generelt CV), kontonummer til anvisning af honorar.

Som tilknyttet konsulent foreligger der ikke et ansættelsesforhold. Der indgås aftale om levering af tjenester enten med dig som selvstændig erhvervsdrivende, eller med det selskab, du er ansat i.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at matche dig med opgaver hos vores kunder. Dine oplysninger deles således med konkrete kunder efter nærmere aftale, når der er et potentielt match og tilsvarende med den virksomhed, du eventuelt er ansat i.

Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlaget er GDPR art. 6, stk. 1, b) jf. (forberedelse, indgåelse og opfyldelse af kontrakt), jf. Databeskyttelseslovens § 6.

Hvem deler vi dine personoplysninger med:

RESOLVA deler dine oplysninger med tredjemand, hvis vi er retligt forpligtede til det og med kunder og potentielle kunder i forhold til relevante opdrag. Kontonummer videregives til RESOLVAs bank i forbindelse med overførsel af honorar. Vi deler også med tilknyttede tredjeparter, f.eks. vores leverandører af IT-ydelser.

Opbevaringsperiode

Oplysninger om dig som konsulent opbevares så længe engagementet består og i op til 5 år efter at engagementet er afsluttet. Oplysninger, som vi efter bogføringsbekendtgørelsen har pligt til at opbevare, slettes 5 år efter udløb af det regnskabsår, hvor samarbejdet er ophørt.

Kunder, forretningsforbindelser og øvrige kontaktpersoner

Hvilke personoplysninger behandler vi

Hvis du er kunde, potentiel kunde eller kontaktperson hos kunder og potentielle kunder, leverandører, myndigheder, samarbejdspartnere, faglige organisationer og lignende, behandler vi oplysninger om dig i forbindelse med levering af serviceydelser, indkøb af tjenester, ved kontakt med myndigheder og lignende. Oplysningerne modtages enten direkte fra dig eller fra det selskab, du er ansat i.

Vi behandler oplysninger om navn, arbejdstelefon, stilling, virksomhedsadresse og arbejds-e-mail.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er at administrere samarbejder og levere vores serviceydelser eller tilbud herom til kunder og potentielle kunder.

Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlaget er GDPR art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, for kontrakter du selv er part i og GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 6 i øvrigt (vores berettigede interesse i at kunne drive vores virksomhed).

Hvem deler vi dine personoplysninger med:

RESOLVA deler dine oplysninger med tredjemand, hvis vi er retligt forpligtede til det og med tilknyttede tredjeparter, såsom vores tjenesteudbydere, f.eks. vores leverandører af IT-ydelser og organisationer, som vi leverer tjenester til, samt med relevante parter i de spørgsmål, der ligger til grund for behandlingen.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne opbevares i aftaleperioden og slettes efter udløb af 5. regnskabsår efter ophørt samarbejde.

Oplysninger om potentielle kunder opbevares i den periode, der er udsigt til indgåelse af en aftale og slettes som udgangspunkt umiddelbart herefter.

Kontaktpersoner hos myndigheder/faglige organisationer opbevares så længe der er grundlag for det. Som udgangspunkt følger opbevaringsperioden den sag, behandlingen vedrører.

Sociale medier

Hvilke personoplysninger behandler vi:

RESOLVA behandler din IP-adresse og de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på de sociale medier, dine reaktioner på eller kommentarer til vores opslag og din deling af dem.

Formål med behandlingen:

Vores formål med behandlingen er markedsføring/branding af RESOLVA og rekrutteringsformål.

RESOLVA modtager aggregeret statistik, demografi og geografi fra LinkedIn, f.eks. antal visninger, likes, kommentarer og delinger, placering, branche og jobtitel (LinkedIn Insights).

RESOLVA er fælles dataansvarlig med LinkedIn for behandlingen af personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dit besøg på vores side på LinkedIn og på vores hjemmeside. Det betyder blandt andet, at du kan udøve dine rettigheder efter GDPR og databeskyttelsesloven over for både RESOLVA, som angivet nedenfor, og LinkedIn via dine kontoindstillinger på LinkedIn under ”Settings & Privacy”.

Behandlingsgrundlag:

Vores behandlingsgrundlag er GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 6 (vores berettigede interesse i at gøre indhold tilgængeligt på sociale medier til de brugere, der vælger at følge eller interagere med RESOLVA).

Hvem deler vi dine personoplysninger med:

Når du besøger vores side på LinkedIn, eller vores hjemmeside www.resolvalaw.com, hvor der er placeret en LinkedIn plugin, indsamler og behandler LinkedIn personoplysninger om din adfærd ved hjælp af cookies i henhold til det samtykke, du eventuelt har afgivet til LinkedIn.

Opbevaringsperiode:

Dine kommentarer og delinger slettes når opslaget bliver slettet, eller hvis du selv vælger at slette dem. Din IP-adresse gemmes som anført under Cookies nedenfor.

Cookies

Vi bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter. Cookies bruges bl.a. for at få vores website til at fungere, til at huske dine indstillinger, til trafikmåling, til at vise målrettede annoncer til dig og for at følge din brug af hjemmesiden https://www.resolvalaw.com/.

Hvis du vil vide mere om cookies og hvordan vi bruger dem, og hvilke valg der er tilgængelige, kan du få mere information i vores cookiepolitik.

Hvilke personoplysninger behandler vi:

Vi behandler din IP-adresse, oplysninger om browser og færden og adfærd på hjemmesiden, samtykke for brug af cookies/samtykke-ID, tidspunkt og varighed af besøg på hjemmeside, styresystem, skærmstørrelse, geografisk lokation.

Formål med behandlingen:

Formålene med cookies er at sikre funktionaliteten af vores hjemmeside, at optimere dit besøg på vores hjemmeside, at generere statistik over brugen af hjemmesiden, at huske dine præferencer for at give dig en bedre brugeroplevelse og reklameformål.

Behandlingsgrundlag:

Når du besøger vores websted for første gang, viser vi dig en pop-up med en forklaring om cookies. Vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de anvendes til helt nødvendige tekniske funktioner på hjemmesiden (påkrævede cookies). For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Vores behandlingsgrundlag for ikke-påkrævede cookies er dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1 (a) jf. Databeskyttelseslovens § 6. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i vores cookie-løsning.

Vores behandlingsgrundlag for påkrævede cookies er GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 6 (vores berettigede interesse i at sikre funktionaliteten af vores hjemmeside).

Opbevaringsperiode og deling:

Udløbsdato og deling fremgår for hver enkelt cookie i vores cookiepolitik.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Nogle af de tredjeparter, som vi deler personoplysninger med, kan være lokaliseret i lande uden for EU og EØS, herunder USA. Når vi sender dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, sikrer vi, at der foreligger et overførselsgrundlag i henhold til GDPR, kapitel 5.

Du kan få en kopi af de relevante overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til os på e-mail eller telefon som angivet under ”Hvem er vi” ovenfor.

Dine rettigheder

Du har efter GDPR en række rettigheder i forhold til RESOLVAS behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du gøre det ved at rette henvendelse til os på e-mail eller telefon som angivet under ”Hvem er vi” ovenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  1. Ret til indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som RESOLVA behandler om dig.
  2. Ret til berigtigelse. Du har ret til at få personoplysninger om dig selv rettet, hvis de er urigtige eller ufuldstændige.
  3. Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset RESOLVAs behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.
  4. Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod RESOLVAS ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  5. Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller ret til at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.
  6. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden RESOLVAS almindelige generelle sletning foretages.


Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over RESOLVAs behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk

Ændringer

RESOLVA opdaterer regelmæssigt sin persondatapolitik i takt med ændringer i processer, lovgivning mv.

Den gældende version er altid tilgængelig på vores website. www.resolvalaw.com.

København d. 11-05-2023.

[1] Personoplysninger er oplysninger, som knytter sig til dig som person, f.eks. din adresse, telefonnummer og lign.

[2] Behandling af personoplysninger er alt det, som kan ske med personoplysningerne f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, søgning, brug, videregivelse og sletning.

[3] Behandling af personoplysninger kræver, at der er et såkaldt lovligt behandlingsgrundlag. Der findes forskellige behandlingsgrundlag i persondataforordningen (”GDPR”) og i databeskyttelsesloven.