POSTNORD – SENIOR LEGAL COUNSEL – POSITION FILLED

ROLLEBESKRIVELSE

PostNord søger en dygtig jurist med stor interesse og erfaring inden for erhvervsretten, herunder selskabsret, kontrakter, mv. samt et stærkt kommercielt mindset.

Som en del af Group Legal Affairs vil du være med til at sikre solid juridisk rådgivning på tværs af forskellige forretningsenheder i PostNord, herunder til PostNords øverste ledelse. Du vil blive stillet over for en bred vifte af juridiske opgaver og fagområder inden for det erhvervsretlige område, og vil bl.a. skulle assistere på større tværfaglige projekter og sagskomplekser, samt yde generel juridisk rådgivning og sparring til forretningen inden for bl.a. selskabsret, M&A, fast ejendom (herunder lejeret) samt udarbejde og forhandle diverse kontrakter med leverandører og kunder. Desuden vil du arbejde med løbende at sikre compliance, f.eks. ved afholdelse af legal training for dine kolleger i andre forretningsenheder.

Du får en afvekslende hverdag med bred kontaktflade til alle dele af organisationen og et tæt samarbejde med resten af det juridiske team både i Danmark og Sverige. Du vil arbejde tæt sammen med den daglige forretning og være en del af den kommercielle beslutningsproces, og du får mulighed for at se, hvordan din rådgivning bliver ført ud i livet. De juridiske opgaver løses altid med fokus på forretningens kommercielle behov, og du får et stort selvstændigt ansvar i en strategisk vigtig funktion, hvor du både kommer til at arbejde alene og i teams.

DET JURIDISKE TEAM

Group Legal Affairs funktionen i PostNord er ét samlet nordisk juridisk team bestående af 12 jurister, hvoraf 4 jurister sidder i PostNord Danmark og rapporterer direkte til Group Legal Affairs juridiske chef Kristina Lilja, som sidder i Sverige.

ANSVARSOMRÅDER

Som Senior Legal Counsel hos PostNord, vil dine primære arbejdsopgaver bl.a. bestå af følgende:

  • Generel selskabsretlig rådgivning og sparring til forretningen, herunder i forbindelse med PostNords interne omstruktureringsprocessor, hvor du vil skulle bistå med spaltninger og fusioner, samt diverse M&A projekter i samarbejde med Group M&A. Herudover vil du arbejde med mere løbende selskabsretlige opgaver, som afholdelse af generalforsamlinger, udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter mv.
  • Juridisk rådgivning og sparring inden for fast ejendom, herunder i forbindelse med salg af PostNords ejendomme (fx indgåelse og koncipering af købsaftaler, bistand i forhandlingerne med køber og mægler, berigtigelse og tinglysning mv.), håndtere lejeretlige spørgsmål og tvister (fx tvister med udlejer i forbindelse med PostNords leje af ejendomme), samt bistå forretningen med diverse ad hoc spørgsmål inden for fast ejendom og lejeret.
  • Udarbejde og forhandle forskellige typer af kommercielle kontrakter – typisk med PostNords større kunder og leverandører -, herunder bl.a. samarbejdsaftaler og leverandørkontrakter (fx leverandørkontrakter vedr. fly, sø og landevejstransport, indløb- og leasing af biler, gaffeltrucks mv.), samt yde juridisk assistance i forbindelse med udbud, bl.a. med gennemgang af udbudsmateriale og udarbejdelse af spørgsmål til udbudsgiver.
  • Sammen med de øvrige jurister i Group Legal Affairs vil du også deltage i håndteringen af andre erhvervsretlige opgaver og forespørgsler, som kommer ind fra organisationen, bl.a. inden for transportretten, håndtere diverse tvister, bistå med at sikre løbende compliance og assistere inddrivelsesafdelingen i forbindelse med betalingspåkrav, forældelsesspørgsmål mv.

RAPPORTERING OG TITEL

Rapportering til: Group General Counsel Kristina Lilja

Titel: Senior Legal Counsel

IDEELLE KOMPETENCER

Juridisk uddannelse: Du er cand.jur. eller cand.merc.jur. med minimum 5 års praktisk erfaring efter kandidatuddannelsen fra en virksomhed, advokatkontor eller offentlig myndighed.

Faglig specialisering: Du har betydelig erfaring med selskabsret og kontraktret, der muliggør, at du kan yde selvstændig rådgivning inden for disse områder. Kendskab til lejeret vil også være en fordel, men er ikke et krav. I tillæg til din faglige specialisering har du en god erfaring med den bredere erhvervsret.

Kommerciel forståelse: Du har en rigtig god kommerciel forståelse, som du bringer i spil som juridisk sparringspartner for både ledelse og andre interne samarbejdspartnere, og du er serviceminded i din tilgang til juridisk rådgivning.

Sproglige færdigheder: Du er flydende i skrift og tale på både engelsk og dansk. 

PERSONLIGE KOMPETENCER

Proaktivitet: Du er en initiativtager, der selvstændigt tilrettelægger og driver en proces, og du har lyst til at yde forretningsorienteret og pro-aktiv rådgivning til koncernens ledelse og øvrige afdelinger.

Resultatorienteret: Du er resultatorienteret og naturligt fokuseret på at levere det bedst mulige juridiske og kommercielle resultat, og du er i stand til at arbejde effektivt og levere en løsning med blik for de givne begrænsninger og tidsmæssige rammer.

Holdspiller: Som holdspiller prioriterer du samarbejde og en fælles vækst og værdiskabelse samtidig med, at du sætter pris på et socialt fællesskab på arbejdspladsen.

Analytisk: Du har gode analytiske evner, sund dømmekraft og en høj faglig integritet, der hjælper dig til hurtigt og sagligt at sætte dig ind i komplekse problemstillinger.  

ANSÆTTELSESVILKÅR

Hos PostNord får du en spændende stilling med komplekse og udfordrende opgaver inden for alle dele af erhvervsretten.  Du vil få mulighed for at sætte dit præg på en markedsledende nordisk koncern i rivende forretningsmæssig udvikling, som står midt i den største transformation i sin 400-år lange historie.

PostNord tilbyder dig gode kollegaer i et arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved højt fagligt niveau i et fladt hierarki, en høj grad af selvstændighed og en behagelig og uformel omgangstone. Der tilbydes gode arbejdsvilkår og stor fleksibilitet i hverdagen, og rollen tilbyder dig en mulighed for at kombinere betydelig faglig udfordring og udvikling med en høj grad af work-life balance.

PostNord Danmark holder til i moderne lokaler i København S.

OM POSTNORD

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. PostNord sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark og er samtidig aktiv i alle de nordiske lande som logistik- og godsdistributør.

Med høj ekspertise og et stærkt distributionsnet skaber PostNord nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik. PostNord tilbyder komplette logistikløsninger til sine erhvervskunders varelevering både i Norden og globalt. Med PostNord behøver virksomheder derfor kun én leverandør til vareforsyning og til levering til slutkunder uafhængigt af, hvor meget eller hvor tungt gods, der skal håndteres.

PostNord har en unik struktur og rækkevidde i Norden og har bl.a. en førende position som partner for de fleste netbutikker i de nordiske lande. PostNord distribuerer breve, pakker, magasiner, og varer til private husstande såvel som erhvervskunder i hele Danmark og Norden. PostNords ydelser til erhvervskunder er baseret på indgående kundeindsigt og stærke logistikkompetencer, der kombineres med stor tilgængelighed i form af Nordens største netværk af udleveringssteder og levering til alle adresser i Danmark og Sverige.

PostNords juridiske team og øvrige centrale stabsfunktioner i Danmark arbejder tæt sammen med PostNords øvrige koncernstab og ledelse, der sidder i Solna, Sverige.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du genkender den profil, vi leder efter, og finder denne mulighed attraktiv, så ansøg her og vedlæg et CV og anden relevant dokumentation eller kontakt Christina Balling Schmidt på tel: +45 30103918 eller Camilla Krogh på tel: +45 51261264 fra RESOLVA for at høre mere om stillingen.

Overblik

Ansøgning

Du kan søge jobbet ved at følge knappen herunder.