SAGA Private Equity – General Counsel – POSITION FILLED

RESOLVA bistår SAGA Private Equity med rekrutteringen af en dygtig General Counsel

Rollebeskrivelse

SAGA Private Equity (SAGA) søger til rollen som General Counsel en dygtig jurist med solid erfaring med transaktionsrelateret arbejde inden for private equity, samt kendskab til lovgivningen, der gælder for private equity fonde og forvaltere af alternative investeringsfonde.

I rollen som General Counsel for SAGA vil du blive involveret i en lang række forskelligartede opgaver inden for fondsinvesteringer, sekundære transaktioner (køb og salg af eksisterende fondsandele), strukturering og etablering af fonde samt corporate governance. I forbindelse med investeringsaktiviteterne vil du blive involveret i hele investeringsfasen, og du vil bl.a. få ansvaret for den juridiske gennemgang og forhandling af investeringsdokumentationen, projektstyringen samt generel rådgivning af investeringsteamet på transaktionerne. Du vil desuden skulle rådgive ledelsen og medarbejdere i forbindelse med overholdelse af den relevante lovgivning på området, herunder særligt i relation til selskabsloven og FAIF-lovgivningen. Udover de interne stakeholders i SAGA, vil du få direkte kontakt til mange eksterne aktører, herunder investorer og medinvestorer, udenlandske fonde samt tilsynsmyndigheder.

For at varetage rollen kræver det, at du har erfaring med transaktionsarbejde og komplekse kontrakter indenfor private equity. Da SAGA hovedsageligt investerer i udenlandske fonde, og størstedelen af dokumentationen er engelsksproget, er gode engelskkundskaber en forudsætning.

SAGA søger en person med et stærkt drive og en forretningsorienteret tilgang i sin rådgivning. Det er desuden vigtigt, at du trives i en selvstændig rolle og et dynamisk transaktionsmiljø, samt at du formår at fastholde overblik og grundighed i perioder, hvor tempoet er højt.

Du vil skulle rapportere til CIO og seniorpartner Peter Thellufsen.

Teamet

Som General Counsel hos SAGA vil du skulle varetage ansvaret for alle juridiske forhold og bistå med intern og ekstern juridisk rådgivning af ledelsen, medarbejdere og samarbejdspartnere i forbindelse med SAGAs investeringsaktiviteter. Du vil være en væsentlig sparringspartner for ledelsen og investeringsteamet, og du vil skulle rådgive og være tovholder på projekter inden for en bred vifte af områder i forbindelse med investering og etablering af fonde.

Ansvarsområderne spænder fra forhandling af dokumentation, juridisk due diligence, rådgivning om strukturering af fonde og FAIF-lovgivningen, til løbende opgaver af selskabsretlig karakter. Du vil desuden være ansvarlig for håndteringen af samarbejdet med eksterne advokater på større transaktioner.

Du bliver som General Counsel en del af investeringsteamet (Investment Team). Compliance-relaterede opgaver varetages af en separat funktion (Compliance/Risk/ESG).

Ansvarsområder

I rollen som General Counsel vil du være ansvarlig for de juridiske forhold i SAGA, og dit ansvarsområde vil omfatte en bred vifte af forskellige og udfordrende opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i følgende:

I forbindelse med SAGAs investeringer:

 • Gennemgang og forhandling af investeringsdokumentation, herunder limited partnership agreements (LPAs) og side letters samt udarbejdelse og håndtering af subscription agreements og KYC/AML-materiale.
 • Håndtering af juridiske forhold vedrørende direkte investeringer, herunder gennemgang af M&A-relaterede transaktionsdokumenter (som eksempelvis share purchase agreements, shareholders’ agreements, service agreements, limited liability company agreements etc.) og juridisk due diligence rapporter.
 • Bistand til SAGAs CFO i forbindelse med due diligence af skattemæssige og operationelle forhold relateret til investeringerne.
 • Juridisk bistand i forbindelse med sekundære transaktioner, herunder udarbejdelse og forhandling af overdragelsesdokumenter (purchase and sale agreements og transfer agreements).

I forbindelse med SAGAs etablering af fonde:

 • Rådgivning om fondsstruktur og -etablering, i samarbejde med eksterne advokater og andre rådgivere.
 • Udarbejdelse, koordinering og forhandling fondsdokumentation, herunder LPAs, private placement memorandums, ESG policies, og side letters.
 • Rådgivning om juridiske og regulatoriske forhold vedrørende markedsføringsaktiviteter.
 • Diverse juridisk bistand i forbindelse med fundraising, herunder udarbejdelse af input til investor præsentationer og bistand i relation til CDD/KYC-processen i forbindelse med investor onboarding.

Andre områder:

 • Løbende fortolkning og håndtering af ændringer i SAGAs fondsdokumentation samt varetagelse af dialogen med investorer i forbindelse hermed.
 • Rådgivning og deltagelse i drøftelser i forbindelse med forvaltning af porteføljefonde og co-investeringer, bl.a. i forbindelse med forespørgsler vedrørende ændring af investeringsdokumentationen.
 • Diverse løbende opgaver af selskabsretlig karakter og relateret til corporate governance.
 • Generel rådgivning om FAIF-reguleringen og anden relevant lovgivning.

Rapportering & titel

Rapportering til: CIO og senior partner Peter Thellufsen

Title: General Counsel

Ideelle kompetencer

Uddannelse: Du er uddannet cand.jur.

Praktisk erfaring: Du har minimum 8 års erfaring efter endt studium som jurist i en relevant virksomhed. Det kan være en private equity fond, en kapitalforvalter, en pensionskasse, et advokatkontor eller en anden konsulentvirksomhed.

Markedskendskab: Indsigt i private equity-markedet er en forudsætning.

Juridiske kompetencer: Du har solid erfaring med transaktionsrelateret arbejde inden for private equity, herunder erfaring med forhandling af komplekse engelsksprogede kontrakter. Du har også gerne erfaring med kapitalforvaltning generelt og kendskab til eller interesse for FAIF-lovgivningen.

International erfaring: Du er vant til at arbejde i et internationalt miljø, og du er flydende i engelsk, både i tale og på skrift.

Personlige kompetencer

Ansvarsbevidst og selvstændig: Du tager naturligt ansvar og driver processer og initiativer på en struktureret og inddragende måde. Du er selvstændig i tilrettelæggelsen og løsningen af opgaver.

Forretningsforståelse: Du har en sund dømmekraft og god forretningsforståelse, og du besidder evnen til at finde praktiske løsninger, hvor du balancerer juridiske risici og kommercielle interesser.

Samarbejdsrelationer: Da alle investeringstransaktioner løftes på teambasis, er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og er god til at skabe relationer med eksterne og interne parter på tværs af en organisation og på alle niveauer. Som person er du serviceminded, imødekommende og i besiddelse af godt humør.

Struktureret og effektiv: Du er struktureret, grundig og detaljeorienteret men har samtidig blik for detaljers betydning i en større kontekst. Du er god til at bevare overblikket i en hverdag, hvor opgaverne til tider er uforudsigelige og skal løses inden for korte tidsfrister.

Integritet: Du har en høj grad af professionel og personlig integritet, som sikrer, at dine arbejdsresultater altid er gennemarbejdede og velovervejede inden for rammerne af de givne tidsmæssige vilkår.

SAGA som arbejdsplads

SAGA kan tilbyde dig en særdeles spændende rolle hos en af Europas førende aktører inden for fund-of-funds investeringer, hvor du vil få mulighed for at arbejde sammen med dygtige og erfarne kolleger.

Du vil blive en del af en attraktiv arbejdsplads, hvor strukturen er flad og omgangstonen åben og uhøjtidelig. Hos SAGA er der fokus på trivsel og ordentlighed, og den stærke holdånd i organisationen skaber gode rammer for personlig udvikling.

SAGA tilbyder dig særdeles gode muligheder for faglig udvikling samt stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen og udførelsen af dit arbejde, hvilket muliggør, at du kan forfølge en spændende og udfordrende juridisk karriere, hvor der samtidig er plads til prioritering af familieliv og børn.

SAGA tilbyder desuden attraktive ansættelsesvilkår, herunder en lønpakke der afspejler din erfaring og dine kompetencer.

Om SAGA

SAGA er en niche fund-of-funds med fokus på at investere i buyout private equity fonde i Nordamerika og Europa, som har til at formål at lave investeringer i små og mellemstore virksomheder og typisk potentiale til at generere et stort investeringsafkast. Udover de primære fondsinvesteringer beskæftiger SAGA sig med nøje udvalgte sekundære fondsinvesteringer og særligt attraktive co-investeringer.

Siden etableringen har SAGA oplevet stor succes og forvalter i dag 9 fonde med et samlet kapitaltilsagn (AUM) på EUR 5 mia., hvilket gør den til en af Europas førende fund-of-funds. Investorbasen består af professionelle investorer i Europa og Canada.

SAGA blev stiftet i 2017 af de fem partnere, som har en baggrund fra (blandt andet) Danske Private Equity og ejer SAGA 100%.

Organisatorisk er SAGA ledet af et særdeles erfarent og sammenhængende team, som alle har stærke kompetencer inden for private equity baseret på 20 års erfaring fra SAGA og andre betydningsfulde aktører på private equity-markedet. I alt består organisationen af 15 professionelle og engagerede medarbejdere.

SAGA har i sine investeringer stort fokus på ESG og bæredygtighed og har underskrevet FNs principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). SAGAs ESG-politik er således en integreret del af virksomhedens samlede investerings- og moniteringsproces.

SAGA har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-tilladelse) og er under tilsyn af det danske finanstilsyn (Finanstilsynet).

SAGA har kontor i flotte lokaler på Amaliegade i centrum af København.
Du kan læse mere om SAGA på hjemmesiden https://saga-pe.com/.

Kontakt & ansøgning

Hvis du kan se dig selv i rollen som General Counsel hos SAGA, så ansøg her og vedlæg dit CV og anden relevant dokumentation. Hvis du har spørgsmål til jobbet, så kontakt Recruitment Director Christina Balling Schmidt på tlf. 3010 3918.

Læs mere om RESOLVA på www.resolvalaw.com.

Overblik

Ansøgning

Du kan søge jobbet ved at følge knappen herunder.