WSCO Advokatpartnerselskab – Advokatfuldmægtig / Advokat – POSITION FILLED

Rollebeskrivelse

WSCO Advokatpartnerselskab (”WSCO”) søger en ambitiøs, dygtig og gerne erfaren advokatfuldmægtig eller yngre advokat med stor interesse for sø- og transportret. Du vil hovedsageligt skulle samarbejde med advokat og partner Jesper Windahl (som bistår klienter i forsikringsbranchen og inden for det sø- og transportretlige område) og beskæftige dig med sø- og transportret, men du vil også skulle samarbejde med firmaets øvrige partnere.

Som advokat eller advokatfuldmægtig hos WSCO vil du håndtere sager selvstændigt eller i samarbejde med en af partnerne, og få mulighed for at sidde med ved alt fra kontrakter og transaktioner (fx vedrørende shippingaktiviteter) til løbende rådgivning, juridiske undersøgelser og redegørelser, til håndtering af tvister og retssager. Du vil hurtigt få selvstændig klientkontakt, og der vil være rig mulighed for selvstændig retssagsbehandling, herunder for at give møde i retten, ligesom du inden for kort tid vil kunne opnå møderet. Herudover vil du sammen med firmaets partnere deltage i seminarer, herunder i udlandet, undervisning, gå hjem-møder, artikelskrivning og lignende.

Hos WSCO bliver du en del af et internationalt miljø med store internationale klienter og samarbejdspartnere. WSCO har et stærkt international netværk af advokatforbindelser for at sikre klienter den bedste tilrettelæggelse og løsning af deres internationale shipping- og transportsager, hvilket giver dig mulighed for et spændende og udfordrende arbejdsliv.

Ansvarsområder

Som advokat eller advokatfuldmægtig hos WSCO, vil du skulle bistå inden for firmaets specialeområder, men hovedsageligt inden for sø- og transportretten. Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af følgende:

  • Selvstændig behandling af diverse sø- og transportsager (fx vedr. beskadiget gods ved sø, vej og lufttransport), herunder udarbejdelse af processkrifter, anlæggelse og behandling af retssager og voldgiftssager, rådgivning om internationale privatretlige spørgsmål samt instruering af udenlandske advokatfirmaer i forbindelse med retssagsbehandling i udlandet.
  • Behandling af diverse forsikringsspørgsmål inden for søfart og transport (fx situationer relateret til et forsikret skib, en last eller lignede, hvor WSCO’s klient kan være et forsikringsselskab), herunder behandling af skader og reklamationer (fx cargo claims), arrest, dækningsspørgsmål, telefonisk rådgivning til forsikringsselskaber, fortolkning af standardvilkår (fx NSAB) mv.
  • Udarbejdelse og forhandling af forskellige typer af kommercielle kontrakter og behandling af kommercielle tvister inden for den maritime branche, herunder voldgiftssager vedrørende certepartier, reparations- og ombygningsarbejder på skibe, logistikkontrakter, samarbejdsaftaler inden for transportbranchen m.v.
  • Håndtering af transaktioner i forbindelse med køb og salg af skibe, herunder udarbejdelse og forhandling af kontrakter (fx memorandum of agreement) og registrering i skibsregistret, mv samt håndtering af sikkerheder, herunder pant, tilbageholdsret, mv.

Rapportering og titel

Rapportering til: Advokat og partner Jesper Windahl

Titel: Advokat eller advokatfuldmægtig

Ideelle kompetencer

Uddannelse: Cand.jur. med 1–6 års erfaring. Nyuddannede kan også komme i betragtning.

Juridiske områder: Du har en stor interesse for, og ideelt også erfaring med, sø- og transportretten. Det vil herudover være en fordel, hvis du har erfaring med forsikringsret og/eller tvister og retssagsbehandling.

Brancher: Du har erfaring fra et advokatkontor, en in-house stilling, et forsikringsselskab eller lignende.

Sproglige færdigheder: Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og engelsk.

Personlige kompetencer

Personligt drive: Du er udadvendt, imødekommende og brænder for juraen. Du finder det interessant også at være en del af arbejdet med undervisning, markedsføring og salg.

Resultatorienteret: Du er naturligt fokuseret på at levere det bedst mulige juridiske og kommercielle resultat med blik for de givne begrænsninger og tidsmæssige rammer.

Holdspiller: Du ønsker at videreudvikle dig gennem arbejdet med komplekse og spændende opgaver og har overskuddet og lysten til at dele ud af din viden.
Du har interesse for brancheforhold, og du ser fordelene ved at være en del af et hold.

Kvalitetsbevidst og ansvarlig / selvstændig: Du har et højt fagligt niveau, er kvalitetsbevidst med sans for detaljen og tager ansvar, herunder løser sager selvstændigt og er ikke bange for at træffe beslutninger.

Ansættelsevilkår

Hos WSCO bliver du en del af et mindre, internationalt advokatfirma, med høj specialisering og faglighed. Du vil få mulighed for selvstændig sagsbehandling og klientkontakt, og du vil opnå en høj grad af specialisering inden for firmaets specialeområder.

WSCO tilbyder en uformel og god arbejdskultur, attraktive løn- og arbejdsvilkår, herunder et godt uddannelsesprogram med afsæt i ”klassisk” advokatarbejde, mulighed for undervisning og opnåelse af møderet samt fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid.

Om WSCO

WSCO er et specialiseret advokatfirma med fokus på søfart og transport, energi og offshore, entreprise, forsikring, global handel samt rets- og voldgiftssager. WSCO bistår danske og internationale klienter og varetager nogle af de største og vanskeligste sager inden for deres specialområder.

Partnerne hos WSCO er alle advokater med mange års erfaring med danske og internationale sager inden for firmaets specialer. Blandt firmaets klienter er bl.a. danske og udenlandske forsikringsselskaber, P&I- og Hull-klubber, rederier, befragtere, operatører, speditions- og transportvirksomheder, bunkersleverandører, mæglere, pengeinstitutter samt industri- og erhvervsvirksomheder.

WSCO har i mange år rådgivet shipping- og transportbranchen om ansvars- og kommercielle forhold og bistået i transaktioner vedrørende drift af skibe og udøvelse af anden transport- og logistikvirksomhed. Herudover er konfliktløsning af sø- og transportsager en af firmaets kernekompetencer, og WSCO har ført flere hundrede retssager om shipping, sø- og transportforhold, herunder adskillige principielle sager (og om betydelige værdier) for Sø- og Handelsretten, Højesteret og for nationale og internationale voldgiftsretter.

WSCO er ledende inden for deres specialeområder og er bredt anerkendt som en førende juridisk rådgiver indenfor shipping, energi- og transportområdet. WSCO er gennem flere år blevet rangeret i Legal500 som et førende advokatfirma inden for disse områder.

I 2010 blev Sandroos Advokatfirma etableret med særligt fokus på energi, offshore og relaterede maritime brancher. Sandroos Advokatfirma fusionerede i 2015 med advokat Jesper Windahl, der i en lang årrække har haft hovedområder inden for shipping samt sø- og transport. I forbindelse med fusionen blev der optaget yderligere partnere med specialer indenfor firmaets forretningsområder, hvorved Windahl Sandroos & Co. Advokatpartnerselskab blev etableret. Advokatfirmaet skiftede siden navn til WSCO Advokatpartnerselskab, og har været organiseret i sin nuværende form siden 2019, hvor advokat Christian Werenberg blev optaget som partner, og WSCO’s forretningsområder blev udbygget inden for entrepriseområdet.

WSCO er i dag organiseret som et partnerskab bestående af Bo Sandroos, Jesper Windahl og Christian Just Werenberg, og består herudover af tre advokater og to studerende.

WSCO er centralt beliggende på Frederiksgade 17 i København, cirka 100 meter fra metroen.

Hvis du vil vide mere om WSCO, kan du besøge deres hjemmeside her: https://www.wsco.dk/.

Kontakt og Ansøgning

Hvis du genkender den profil, vi leder efter, og finder denne mulighed attraktiv, så ansøg her og vedlæg et CV og anden relevant dokumentation eller kontakt Christina Balling Schmidt på tel: +45 30103918 eller Camilla Krogh på tel: +45 51261264 fra RESOLVA for at høre mere om stillingen.

Overblik

Ansøgning

Du kan søge jobbet ved at følge knappen herunder.