Fordelene ved specialiseret juridisk rekruttering

Appetizer

Hvis du er leder af en juridisk funktion, så ved du alt om, hvor vigtigt det er at have samlet det rigtige juridiske team. Derfor er dit udvalg af kandidater og de beslutninger, som du tager i en rekrutteringsproces, helt afgørende. Mere end noget andet – får udfaldet af din rekrutteringsproces nemlig afgørende betydning for dit juridiske teams fremtidige performance.

Hvis du er på udkig efter en ny jurist eller advokat til dit team, kan du formentlig nikke genkendende til, at det kan være en udfordring at finde den helt rette kandidat.

I en verden, der bliver stadig mere kompleks, er det afgørende at have de rigtige juridiske kompetencer på plads i sin virksomhed. En juridisk profil med den rette erfaring, speciale og mindset giver derfor stor værdi for virksomheden, og omvendt er en ubesat plads i den juridiske funktion en ulempe, som kan mærkes i forretningen. For ikke at nævne de høje omkostninger, der er forbundet med at ansætte en, som senere viser sig ikke at være det rigtige match.

Det nuværende marked for juridiske talenter gør det svært at finde kvalificerede kandidater, der har den erfaring og de kompetencer, der er behov for nu og her. Der er skarp konkurrence med andre virksomheder om de bedste kandidater, og de dygtigste jurister sidder som regel i en god stilling allerede og er sjældent aktivt opsøgende over for nye muligheder.

En almindelig ansættelsesproces med jobopslag og samtaler er derfor langt fra en garanti for kvalificerede kandidater til en stilling, og den koster under alle omstændigheder tid og ressourcer til eksempelvis annoncering, gennemgang af (irrelevante) ansøgninger og CV’er, kommunikation og koordinering, samt evaluering af kandidaterne, ofte med begrænsede resultater til følge.

Mange virksomheder oplever derfor også, at de kan have stor glæde og værdi af et samarbejde med en rekrutteringsvirksomhed specialiseret i jurister, når der er behov for at finde den rette nye juridiske profil.

Fordelene ved specialiseret juridisk rekruttering er blandt andet:

Besparelse på både tid og ressourcer

Med ekstern support til rekruttering spares først og fremmest tid. Rekruttering er en ressourcekrævende proces, som ofte kommer oveni andre opgaver for den, der har ansvaret. Ved at bruge ekstern support til rekrutteringsprocessen frigøres intern tid og ressourcer, der ellers ville gå fra kerneopgaver eller forretningsudvikling. 

Det er recruiterens rolle at drive rekrutteringsprocessen, blandt andet ved:

  • Bistå med sparring om jobprofil og udarbejdelse af rollebeskrivelse og opslag
  • Upload og promovering af jobopslag, deling i relevante netværk (ved ikke-fortrolige processer)
  • Proaktiv søgning af og kontakt til egnede kandidater ved direkte henvendelser
  • Screening af kandidater (både i relation til faglige kompetencer og match til team og virksomhed i øvrigt)
  • Kommunikation med kandidater for grundig vurdering
  • Præsentation og evaluering af de mest relevante kandidater sammen med virksomheden
  • Koordinering og deltagelse i samtaler med kandidater
  • Testning (personligheds- og eller færdighedsanalyse) samt eventuelle juridiske tests

Det er de bedste kandidater, der udvælges og præsenteres for virksomheden. Altså de, som recruiteren vurderer er et match med stillingen – både i forhold til profil, kompetencer og de konkrete behov og kulturen i virksomheden. Af samme årsag er det afgørende, at recruiteren har betydelig indsigt i såvel faglige krav som team, virksomhedskultur mv.

Virksomheden kan derfor trygt fokusere på den endelige udvælgelse blandt de kvalificerede kandidater, som i processen er blevet fundet og vurderet som optimale til rollen, og undgår især den indledende meget tidskrævende del af processen.

Ved at bruge en rekrutteringspartner, som er specialiseret i rekruttering i jurister og advokater (jf. nedenfor), opnås desuden en effektiv proces, da rekrutteringspartneren via sin brancheindsigt og faglige baggrund kan forstå jobkravene og hurtigt identificere de relevante profiler til en given juridisk position – både ved bredere søgning og kontakt til sit netværk.

Specialisering og netværk

Modsat almindelige rekrutteringsbureauer, der beskæftiger sig med alle typer stillinger, er specialiseret juridisk rekruttering udelukkende fokuseret på jurister og advokater. Recruiterne vil ofte selv have en baggrund i branchen som advokater og/eller virksomhedsjurister, og kommer dermed med et stort netværk af jurister samt en stor brancheindsigt og et førstehåndskendskab til, hvad der kræves og fungerer bedst i forskellige juridiske roller. Denne indsigt er ideel for at finde egnede kandidater, vurdere deres profiler og kompetencer, samt tage stilling til, om de i praksis har det, der skal til for at passe ind i og trives i den konkrete rolle.  

Med branchefokus opbygger rekrutteringsvirksomheden et bredt og værdifuldt netværk af dygtige jurister. Netværket består af både aktivt jobsøgende, og personer som er åbne for nye muligheder. I mange tilfælde findes en del af netværket i en egentlig database af kandidater, som kan bruges til hurtigt og effektivt at finde egnede kandidater.

På den måde får man adgang til en pulje af højt-kvalificerede kandidater, som ellers ikke er tilgængelige, når man gør brug af ekstern rekruttering.

Markedsindsigt og forhandling

En rekrutteringsvirksomhed bistår sin kunde med at finde den helt rette kandidat til en stilling. Det indebærer naturligvis også, at recruiterne bruger meget tid på at tale med de potentielle kandidater, med henblik på en grundig vurdering af, om der er et match mellem kandidatens ønsker og den konkrete stilling og virksomhed. Der opbygges dermed et stort kendskab til, hvad der rører sig i markedet, og hvilke karriereønsker og krav kandidaterne har. Det giver en unik viden om udviklingen i markedsvilkårene, blandt andet løn – inden for forskellige specialer og anciennitet – og andre ansættelsesvilkår.

Med denne viden bliver recruiterne en strategisk samarbejdspartner, der kan bistå virksomheden i forhandlingen med kandidaterne og rådgive om, hvad der er i tråd med markedet. Det sikrer, at den bedste strategi lægges fra starten af, så der tilbydes en mulighed og samlet pakke, der er attraktiv for det niveau af kandidater, virksomheden ønsker at tiltrække.   

Interim support

Behovet for en ny fast jurist kan opstå pludseligt, for eksempel på grund af en opsigelse med kort varsel, sygdom eller nye projekter og opgaver.

Selvom en rekrutteringsvirksomhed hjælper med til at accelerere processen, vil der ofte gå nogle måneder, før en kandidat er klar til at tiltræde stillingen, som regel på grund af et langt opsigelsesvarsel hos den eksisterende arbejdsgiver.

  • Ved at samarbejde med en virksomhed der også tilbyder interim-løsninger, f.eks. Lawyer-on-Demand, kan det sikres, at forretningens behov for juridisk support bliver dækket i den mellemliggende periode. Ved en sådan løsning kan der nemt og hurtigt findes en dygtig og erfaren jurist, der kan træde til på fleksibel og midlertidig basis, indtil den valgte kandidat tiltræder permanent. Hvis man bruger den samme samarbejdspart til dette, kan man udnytte det forhold, der allerede er etableret og dermed også det kendskab, der allerede er til virksomhedens behov.

Endelig vil det gøre, at en permanent løsning haster mindre, hvilket giver ro til at finde den rette kandidat, uden at skulle træffe en forhastet beslutning eller gå på kompromis.  

Hvorfor vælge RESOLVA til juridisk rekruttering?

Hvis du står overfor at skulle finde en ny jurist eller advokat, kan RESOLVA hjælpe med alle dele af rekrutteringsprocessen, fra fastlæggelse af rekrutteringsstrategi og udarbejdelse af rollebeskrivelse til beslutningen om ansættelsesvilkår, med løsningen Legal Talent.

Ved at bruge RESOLVA får I alle fordelene ved specialiseret juridisk rekruttering, med bistand fra recruitere, som har et indgående kendskab til branchen og selv kommer fra tunge roller in-house og i advokatbranchen.

Gennem RESOLVAs omfattende netværk og store Talentdatabase får I adgang til markedets bedste kandidater, og kan trække på vores store erfaring fra tidligere sager igennem hele processen. RESOLVA kan endelig hjælpe med at sikre fuld support af forretningen indtil den nye, helt rigtige, kandidat er fundet, med løsningerne Lawyer-on-Demand eller Legal Team.

Kontakt os i dag for at høre mere om hvad vi kan tilbyde.

Relaterede artikler