Fleksibilitet, skalérbarhed og færre omkostninger: En introduktion til juridiske konsulenter

Appetizer

Hvis din virksomhed har behov for juridisk support, kan en løsning med juridiske konsulenter være en mulighed. Vi dykker ned i, hvordan juridiske konsulenter kan levere specialiseret rådgivning med et kommercielt fokus, tilpasset til din virksomheds unikke behov uden de skjulte omkostninger forbundet med fastansættelser.

De fleste virksomheder vil på et tidspunkt stå over for spørgsmålet: Hvilken type juridisk support er den rigtige for os?

Traditionelt har valget stået mellem at bruge enten eksterne advokater eller at fastansætte en eller flere inhouse-jurister. Eksterne advokater er højt juridisk specialiserede, men vil ofte også være en omkostningstung løsning, der ikke tilbyder den samme bredde og tværfaglighed i rådgivningen, som tilfældet er for in-house jurister. Inhouse-jurister er vant til at levere en mere kommerciel og operationel juridisk ydelse, der sammen med deres kendskab  til virksomheden ofte resulterer i en meget effektiv og værdiskabende rådgivning. Til gengæld kan variationer i arbejdsmængder og uforudsete forhold gøre det svært at ramme den helt rigtige kapacitet med fastansættelser.

I dag er der derfor dukket en tredje hovedmulighed for juridisk support op på markedet: juridiske konsulenter.

Juridiske konsulenter har ofte en baggrund fra både advokatverdenen og in-house roller og kan derfor levere den kombination af juridisk faglighed og kommerciel og operationel indsigt, som er væsentlig for in-house jurister.

En juridisk konsulent er tilknyttet en virksomhed på fleksible vilkår, for en afgrænset periode og kun med det nødvendige antal timer. Konsulenten kan med fordel integreres som en del af virksomhedsteamet, og virksomheden får på den måde adgang til ekstra ressourcer, når der er behov for det, og kan hurtigt skalere ned igen, når arbejdsmængden falder.

Fordelene ved at bruge juridiske konsulenter er blandt andet:

 • Mere kommercielt orienteret rådgivning.
 • Løsninger der virker i praksis og er indrettet efter virksomhedens særlige behov, risikoprofil og eksisterende interne processer.
 • Ingen skjulte omkostninger, og dermed høj omkostningseffektivitet.
 • Evt. mulighed for at fastansætte konsulenten og dermed få en velafprøvet ressource, hvis behovet for en fuldtidsansat opstår.

I denne Insights introducerer vi juridiske konsulenter, og hvad der er godt at vide, når man skal vurdere, om det er den rigtige juridiske supportløsning til ens virksomhed.

Udfordringen – at finde den rette balance

Forretningens generelle juridiske behov kan være uforudsigelige. I nogle perioder har virksomheden brug for ekstra ressourcer til at håndtere større projekter eller juridiske udfordringer. I andre perioder kan der være nedgang i det generelle aktivitetsniveau, og derfor også behov for færre juridiske ressourcer. Mangel på juridiske ressourcer kan give store udfordringer for en forretning, der har brug for support til at komme videre med sit projekt, håndtere risici og ultimativt at sikre vækst. På den anden side kan overkapacitet også være en udfordring. Det er dyrt at have for mange juridiske medarbejdere, og det kan være svært at holde dem alle stabilt beskæftigede.

Det er derfor en afgørende opgave for ledelsen at finde den rette balance mellem antallet af juridiske medarbejdere og virksomhedens behov. En måde at finde den rette balance på er at bruge en skalerbar løsning. Skalerbare løsninger giver virksomheden mulighed for at tilføje eller fjerne juridiske ressourcer efter behov. Det giver virksomheden fleksibilitet til effektivt at tilpasse sig sine skiftende behov.

Juridiske konsulenter – en skalérbar løsning

Juridiske konsulenter er helt grundlæggende en meget skalerbar løsning. Konsulenter kan hentes ind for en kortere periode eller til et specifikt projekt. På den måde får virksomheden den juridiske support, der er behov for, uden at skulle ansætte en ny fuldtidsjurist.

Med en konsulent via eksempelvis Lawyer-on-Demand, får man en erfaren jurist til rådighed på fleksible vilkår. Modsat en ekstern advokat bliver konsulenten ’indstationeret’ og dermed tilknyttet virksomheden fast for en midlertidig periode, der afhænger fuldstændigt af den opgave, der er behov for assistance til. Vedkommende kan fungere som en integreret del af teamet – men kun for en afgrænset tidsperiode, og for det nødvendige antal timer.

En konsulent kan også tilknyttes på en mere kontinuerlig basis, f.eks. via en Legal Team løsning, men uden nogen fast tidsmæssig tilknytning eller ”ad hoc”. Det kan for eksempel være nyttigt, hvis en virksomhed gerne vil have dækket særlige specialer eksternt (som egne jurister ikke er specialiseret i) eller en virksomhed blot har brug for yderligere juridiske kræfter i spidsbelastningsperioder, som bistår i virksomheden eller på distancen.

Løsninger som disse giver en virksomhed mulighed for at tilføre ekstra ressourcer eller dække et bestemt juridisk område, og dermed sikre den nødvendige support af forretningen – uden at fastansætte en ny jurist til teamet.  

Det placerer sig dermed mellem en ren ekstern ordning, hvor der kun er behov for specialiseret juridisk input, og en ny permanent ansættelse, hvor man på forhånd ved, at der er et vedvarende og omfattende behov fremadrettet.  

De fleste juridiske konsulenter har erfaring både som advokater og inhouse-jurister. Derfor er de i stand til at levere rådgivning, der ikke kun er juridisk kvalificeret, men som også tager højde for virksomhedens konkrete kommercielle og operationelle behov. Samtidig kan de begå sig i en organisation med mange forskellige stakeholdere, hvor juraen skal fungere i en kommerciel virkelighed. De er typisk også vant til at fungere som project managers og kan drive en proces (f.eks. en kontraktforhandling eller et GDPR projekt), der ikræver indsigt og hensyntagen til kommercielle prioriteter, risikoprofil og eksisterende processer.  

Færre omkostninger – mindre overhead

Fastansættelse af en eller flere jurister er umiddelbart den mest traditionelle og omkostningseffektive måde at sikre juridisk support til sin virksomhed. Hvis man sammenligner timeprisen for en konsulent, kan udgiften isoleret set også virke høj i forhold til en beregnet timepris for en fastansættelse (selvom udgiften er væsentligt mindre end til en ekstern advokat).

Når man ansætter nye medarbejdere, er der dog ofte en række skjulte omkostninger, som man bør have med i sine overvejelser. Udover selve lønomkostningen, omfatter de skjulte omkostninger blandt andet:

 • Rekruttering. Udgifter til jobannoncer, gennemgang af ansøgninger samtaler og eventuelt brug af ekstern hjælp. Derudover vil der let gå 1-3 måneder indtil tiltrædelse.
 • Oplæring. Tid og ressourcer brugt på at introducere nye medarbejdere til virksomheden og oplære dem i deres arbejdsopgaver. Generelt nedsat produktivitet i oplæringsperioden.
 • Sygefravær og pension. Omkostninger ved både kortere og længere sygdomsforløb samt til pension.
 • Administration. Indgåelse af ansættelseskontrakt, oprettelse i systemer, håndtering af løn og personalegoder (fx sundhedsforsikring), samt overholdelse af arbejds- og skatteregler
 • Videreuddannelse. Tid og omkostninger til at den ansatte løbende kan vedligeholde og udvikle sine kompetencer.
 • Andre faste omkostninger. Udgifter til kontorplads, møbler, computer, hjemmecomputer og andet teknisk udstyr, forsikringer mv.
 • Opsigelser og afskedigelser. Kompensation, aftrædelsesordninger, lang opsigelsesperiode, løn i opsigelsesperiode eller ved fritstilling samt eventuel juridisk bistand til afskedigelse.   

Når det kommer til konsulenter, vil flere prismodeller kunne komme på tale (timepris, månedspris, fast pris), alt efter kundens præferencer og de nærmere omstændigheder. Fælles for dem er, at man betaler et samlet beløb, der baserer sig på den tid, man bruger eller har engageret konsulenten, og som udgør hele udgiften til konsulenten i den relevante periode.

Der er til gengæld ikke skjulte omkostninger på samme måde som ved fastansættelser, da der eksempelvis ikke faktureres for sygedage, kontorplads, forsikring, kurser og videreuddannelse eller administration, ligesom det ligger i forholdet, at det ophører uden yderligere omkostninger ved den aftalte periodes udløb.  Endvidere tilbyder konsulentmuligheden, at flere kompetencer og specialister stilles til rådighed for virksomheden, f.eks. hvis RESOLVAs Legal Team løsning anvendes.

Anvendelsesområde – eksempler

Juridiske konsulenter passer godt til eksempelvis følgende typer opgaver:

 • Etablering eller opdatering af et juridisk complianceberedskab (f.eks. GDPR, anti-bribery, sanctions, KYC eller inden for et mere sektorspecifikt regulatorisk område)
 • Forhandling af større kontrakter (f.eks. IT-kontrakter, kundekontrakter, leverandørkontrakter mv.)
 • M&A-projekter
 • Selskabs- og bestyrelsessupport
 • Ansættelsesretlig supportGovernance og regulatorisk support
 • Bistand til diverse typer kontrakter og løbende rådgivning
 • Juridisk projektledelse (hvor juridisk og kommerciel indsigt er vigtigt)
 • Udfyldelse af vikariater

En værdiskabende og moderne løsning – Lawyer-on-Demand og Legal Team

Juridiske konsulenter er en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til virksomheder, der har behov for juridisk support. Konsulenterne er erfarne jurister, der kan indgå i virksomheden for en afgrænset periode, et specifikt projekt eller med løbende bistand til spidsbelastninger. På den måde får virksomheden den juridiske support, der er behov for, uden at skulle ansætte en ny fuldtidsjurist med de – både skjulte og direkte – omkostninger, der følger med det.

RESOLVA tilbyder dygtige og erfarne juridiske konsulenter på fleksible vilkår via Lawyer-on-Demand og Legal Team. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak, eller læs mere her.

Relaterede artikler