Hvad bør du overveje ved overgang fra advokatrollen til virksomhedsjurist?

Appetizer

For mange advokater kan det være en fristende tanke at komme tættere på forretningen, blive en integreret del af et firma og træffe større beslutninger. Men skiftet indebærer også en række udfordringer og kræver en anden tilgang end den traditionelle advokatrolle.

En dygtig virksomhedsjurist (eller “inhouse-jurist”) skaber stor værdi for sin virksomhed, og der er gode vilkår – og udfordrende og selvstændige opgaver – at finde for jurister uden for de traditionelle advokatfirmaer. Hos RESOLVA taler vi derfor også ofte med advokater, der er interesserede i at skifte advokatkontoret ud med en in-house-stilling.  

Motivationen for et skifte kan f.eks. være ønsket om et mere kommercielt jobindhold, muligheden for at følge en sag fra start til slut, og behovet for en bedre work/life-balance med færre arbejdstimer. Virksomheder har som hovedregel også mere at tilbyde på disse punkter end advokatkontorer, og man slipper samtidig for at bekymre sig om de mindre populære ting som f.eks. debiteringskrav eller detaljeret tidsregistrering.   

Men som inhouse-jurist skal man leve op til andre krav, som kan være sværere at navigere i, især hvis man kommer direkte fra et advokatkontor. De fleste erfarne inhouse-jurister vil nok også tilslutte sig, at der er travle perioder, hvor afdelingens ressourcer ikke slår til i forhold til forretningens ønsker. En ny inhouse-jurist vil derfor opleve en stejl læringskurve, hvor man skal lære nye færdigheder samt at begå sig i en anden slags organisation med mange stakeholders, hvor kun et fåtal er jurister, og der fokuseres på helt andre ting, end man er vant til.  

At tage sit næste karriereskridt er en milepæl, der kan være både spændende og udfordrende, og et vellykket skifte kræver grundig forberedelse og refleksion. I denne artikel dykker vi ned i de aspekter, som er gode at have med, hvis du overvejer et karriereskifte.  

Hvorfor gå inhouse? 

Det er naturligvis helt individuelt, hvad der ligger til grund for et ønske om at fortsætte sin karriere i nye rammer.  

Når vi taler med advokater, der overvejer deres muligheder, er der dog nogle grunde, der går igen.  

Vi hører tit, at advokaten gerne vil tættere på forretningen, og den virksomhed, der rådgives. Som advokat leverer man ofte højt specialiseret rådgivning begrænset til den juridiske del (eller en del af den juridiske del) af en problemstilling, og får som regel kun i mindre grad indblik i hele projektet / det store billede og alle de bærende kommercielle hensyn, der varetages. Som inhouse-jurist forventes det derimod, at man kender forretningen og har en dybere forståelse for virksomhedens behov og udfordringer, så rådgivningen har udgangspunkt i virksomhedens kommercielle virkelighed. 

Inhouse-juristen vil udover at levere rådgivning, i højere grad være med til at træffe beslutningerne. Under alle omstændigheder bliver inhouse-juristen hurtigere en strategisk sparringspartner for forretningen i kraft af sit indgående kendskab til virksomheden, dens prioriteter, rammer og branche. 

Rollen som inhouse-jurist er bredere og typisk mindre specialiseret end advokatens, i hvert fald med hensyn til den juridiske dimension. Som inhouse-jurist bliver man i stedet specialiseret i virksomheden og branchen. Det er tiltalende for dem, der ønsker at opnå større kendskab til forskellige retsområder udover deres specifikke juridiske specialisering. Som inhouse-jurist fungerer man som generalist og kommerciel sparringspartner, hvor det er en stor fordel at have et ønske om at lære nyt og ikke blive for snævert specialiseret. 

En inhouse-karriere er også særligt tiltrækkende for de jurister, der er interesserede i ledelse. Der er gode muligheder for at blive teamleder eller med tiden head of legal / general counsel, hvor man har en central placering i ledelsen af hele virksomheden. For de jurister, der har ambitioner om at udvikle sig som ledere, er en fortsat karriere som virksomhedsjurist derfor et oplagt valg. 

Værdien af inhouse-jurister – rollen som virksomhedsjurist 

De mange gode grunde der kan være til at skifte, hænger fint sammen med de kendetegn, der er ved rollen som virksomhedsjurist i forhold til at være ekstern advokat. Det vil typisk være på områder som:  

  • Strategisk og kommerciel sparringspartner for forretningen. Modsat eksterne advokater er inhouse-jurister tæt knyttet til organisationen. De har en dyb forståelse for virksomhedens strategi, branche og konkurrencemæssige stilling, og kan levere juridisk rådgivning, der er afstemt med virksomhedens forretningsmæssige målsætninger or prioriteter. Det gør dem også til væsentlige forretningsmæssige sparringspartnere, der af ledelsen inddrages i beslutningstagningen på en lang række områder.  
  • Risikostyring. Inhouse-jurister spiller en afgørende rolle i håndteringen af virksomhedens risici. De har en helhedsorienteret tilgang til virksomhedens drift, som gør, at de kan forudse og tage hånd om potentielle problemer før de opstår eller vokser sig for store.  
  • Tilgængelighed. Med en placering internt i virksomheden, er det nemt for forretningen at få hurtig og kvalificeret rådgivning. Når juristen er tilknyttet et projekt, er de med i loopet, og kender derfor allerede faktum, når de bliver bedt om input eller kan komme med det af egen drift. Behovet for ekstern rådgivning bliver mindre, og inhouse-juristen kan under alle omstændigheder bidrage til at begrænse omkostningerne ved brug af ekstern advokat.   
  • Skræddersyet rådgivning. Som en integreret del af teamet har inhouse-jurister en dybere forståelse for virksomhedens kultur. De er i stand til at tilpasse deres rådgivning og leverer ikke blot juridisk vejledning, men også rådgivning, der er skræddersyet til virksomhedens unikke behov, mål og værdier. Det gør rådgivningen mere relevant, praktisk og effektiv. Ved at forstå virksomhedens interne dynamik og processer, kan de også hjælpe med at implementere juridiske løsninger på en måde, der passer til virksomhedens arbejdsmåde og kultur.  

Udfordringerne ved et skifte 

At træde ind i en inhouse-juristrolle byder på en række udfordringer, der kræver tilpasning og udvikling af nye færdigheder. En af de mest markante udfordringer er det bredere arbejdsområde. Som inhouse-jurist er man ofte nødt til at have flere kasketter på og være mere generalist end specialist. Det kan kræve en mental omstilling, og at man er tryg ved hurtigt at sætte sig ind i nye juridiske områder. 

Som nævnt er det en stor del af rollen som inhouse-jurist at have en dybdegående forståelse af virksomhedens forretning og industri. Det er ikke nok at være skarp juridisk – man skal også forstå virksomhedens kommercielle prioriteter, operationelle dynamik, branchetrends og konkurrencemæssige stilling. Det er afgørende for at kunne yde relevant og effektiv juridisk rådgivning, der kan hjælpe til – og ikke hindre – at drive virksomhedens forretning fremad. 

Skiftet i dette mindset kan være en udfordring. Inhouse-jurister skal kunne balancere juridiske risici med kommercielle interesser og skal være proaktive, forudseende og i stand til at håndtere usikkerhed. Det kræver ofte en mere forretningsorienteret og pragmatisk tilgang, sammenlignet med et konservativt, risikofokuseret mindset, der er mere almindeligt hos eksterne advokater. 

Endelig er ledelse af eksterne ressourcer og håndtering af begrænsede ressourcer ting, der er anderledes og skal læres. Inhouse-jurister skal ofte lede og koordinere arbejdet udført af eksterne advokatfirmaer og andre rådgivere. De skal også kunne prioritere effektivt, da der skal håndteres mange opgaver med færre ressourcer. At navigere i disse udfordringer kræver ikke kun væsentlig prioritering (drevet af andet end juridiske hensyn) og en ændring i arbejdsstil, men også en tilpasning til virksomhedskulturen, som mange gange er helt anderledes end kulturen i et advokatfirma. 

Vejen til en god overgang

At gå fra at være ekstern advokat til virksomhedsjurist kan være en stor omvæltning. Men med den rette tilgang og forberedelse, kan overgangen blive mere glat, og lægge grundstenene til en succesfuld karriere i virksomheden.  

Først og fremmest er det vigtigt at tage forskellene mellem de to roller seriøst. Man skal ikke undervurdere den ændring i arbejdsstil, mindset og færdigheder, der kræves for at lykkes som inhouse-jurist. 

For eksempel er det godt at være opmærksom på, at ens rådgivning og funktion skifter karakter. Kun de juridiske risici, der er relevante for virksomheden, skal flages, og visse specialiserede opgaver må uddelegeres til eksterne, så fokus kan holdes på de steder, hvor man gør en forskel og har den største værdi som inhouse-jurist.   

At opsøge viden er generelt en god start på forberedelsen. Jo større kendskab til virksomhedens branche, operationelle dynamik og konkurrenter man har, jo bedre vil man stå i en rekrutteringsproces – og i det efterfølgende job.   

Overvej også at opgradere dine kompetencer, især inden for kommerciel og forretningsforståelse, ligesom det kan give god mening at prøve rollen af og få den første erfaring gennem eksempelvis en indstationering som Lawyer-on-Demand via RESOLVA.  

Endelig er samarbejde med en specialiseret legal recruiter en god idé. Hos RESOLVA er vi specialister i juridisk rekruttering, og vi bistår mange førende virksomheder og advokatkontorer med rekruttering af de bedste juridiske talenter. Vi kan hjælpe med at identificere potentielle udfordringer, forberede dig på samtaler og rådgive om, hvordan du bedst præsenterer dine færdigheder og erfaringer til potentielle arbejdsgivere. 

Bliv en del af RESOLVAs Talentdatabase 

Hvis du overvejer at tage springet og gå inhouse, vil vi varmt anbefale, at du tilmelder dig RESOLVAs Talentdatabase. Ved at være en del af vores Talentdatabase, får du adgang til en række eksklusive jobmuligheder, der måske ikke er offentligt annonceret. Vores erfarne rekrutteringskonsulenter (som alle selv har erfaring fra både advokat- og inhouse-stillinger) kan finde det bedste mulige match mellem dig og potentielle arbejdsgivere, og vi kan hjælpe med at gøre din overgang til inhouse-arbejde så gnidningsløs som muligt. 

Tilmelding er enkel og hurtig, og når du er tilmeldt, vil du være på forkant med de seneste jobmuligheder.  

Tag det første skridt mod din nye karriere som inhouse-jurist i dag ved at tilmelde dig RESOLVAs Talentdatabase. Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde dit drømmejob.

Tilmeld dig her.

Relaterede artikler