Gør dine kontrakter nemmere at forstå

Appetizer

Hvordan kommer man hurtigere i mål med kontraktforhandlinger? Ved enkle greb kan man gøre sproget i kontrakterne mere tilgængeligt og mindre juridisk, og på den måde reducere forhandlingstiden.

Hvordan sparer vi tid på indgåelsen af kontrakter?

I vores erfaring vil det dog i første omgang være værd at overveje en mere enkel metode, nemlig at gøre sproget i kontrakterne mere forståeligt og tilgængeligt for alle, uanset om de har et forudgående juridisk kendskab eller ej. Det vil under alle omstændigheder være et godt første skridt på vejen til at automatisere kontrakterne eller få fuldt udbytte af et CLM-system.

Det er et spørgsmål vi ofte støder på hos vores kunder, hvor automatisering, effektiviseringer eller lignende tiltag kan være de svar, der virker mest oplagte.

Ved så vidt muligt at begrænse juridiske begreber og standardsætninger og skrive i et mere dagligdags-sprog med en venlig og klar tone, vil de fleste opleve at forhandlingerne går hurtigere, og at man får et bedre forhold til sin samarbejdspart fra starten af. Behovet for at inddrage jurister på begge sider bliver samtidig markant mindre. 

I en artikel i Harvard Business Review fra 2019 fortæller general counsel for et GE selskab, hvordan kompleksiteten i deres tidligere kontrakter gjorde, at salgsafdelingen brugte størstedelen af sin tid på forhandlinger i stedet for at eksekvere på selskabets strategi, hvor speed to market var afgørende. Det juridiske in-house team iværksatte derfor et projekt med det formål at ændre ordlyden i kontrakterne til et mere almindeligt sprog. Efter en test af de nye kontrakter hos ekstern rådgiver blev de implementeret og GE oplevede et markant fald i forhandlingstiden og et bedre forhold til kunderne.

Artiklen indeholder nogle gode eksempler på det konkrete sprog i kontrakterne før og efter projektet, som kan bruges til inspiration. Hvor GE’s projekt indebar en større investering, kan mindre dog også gøre det, og man kan f.eks. overveje følgende greb: 

  • Skriv aktivt, i nutid og dialogisk (i første og anden person, os og jer)
  • Brug eksempler
  • Overvej om alle bestemmelser er nødvendige i praksis, og skær de overflødige væk

De fleste jurister vil nok opleve det som udfordrende at aflære sig den juridiske skrivestil, og det kan være svært at læse kontrakter med andre briller, end man plejer. For engelsksprogede kontrakter findes der mange ressourcer der kan hjælpe på vej. Se for eksempel Plain Language Guidelines, der har en liste over mere enkle ord der kan bruges i stedet for formelt juridisk sprog.

I dansk kontekst er der mindre at hente, men her kan materialer om “Klarsprog” frem for kancellisprog være nyttige også for kontrakter (som Domstolenes sprogpolitik eksempelvis bygger på).

RESOLVA kan hjælpe din virksomhed

RESOLVA har hjulpet flere virksomheder med at forenkle deres kontrakter, blandt andet ved at gøre sproget – både dansk og engelsk – mindre juridisk og mere forståeligt for modtagerne og kontrakternes form mere intuitiv og let tilgængelig. Det aflaster juristerne, og giver virksomheder uden intern juridisk support bedre muligheder for selv at forhandle og tilpasse sine kontrakter.

Hos RESOLVA har vi også erfaring med at digitalisere og automatisere de forenklede kontrakter, så håndteringen af dem – fra start til slut – bliver nemmere i praksis.

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med jeres projekt. 

📞 70605997

✉️ info@resolvalaw.com

Relaterede artikler